Verhalen over de familie van de Stadt

     Klik op onderstreepte woorden om naar een verhaal te gaan.

             Lijst van onderwerpen

105 jaar oud (1854 - 1960)
Afrika Goudkust (1930)
Ambachtschool oprichting 1919
Australië
Baden-Baden in 1835
Brandweer (vrijwillig 1879 - 1950)
Burgemeesters
Doorijzing (1830)
Ghana Goudkust (1930)
Groenteman met Goliath (±1969)
Grafstenen in Zaandam
Guurtje 1871
Houthandel 1 oprichting (1812)
Houthandel 2 (1812-1990)
Houthandel 3 Morgenster
Huwelijks gewoonten
Jongedames (1925)
Kajuitjacht Behim (1945)
Kanoclub (1922)
Kanoën op de Rijn (1927)
Kattegat (±1880)
Kaapvaart (1803)
Kofschip (1828)
Latenstein familie (brief 1780)
Malle schip (1743)
Monet in Zaandam (1871)
Morgenster Houthandel (1797-1915)
Notaris in Alkmaar (1961 - 1984)
Natuurkunde leraar (1879)
Onbekend familielid (±1664)
Oorsprong van de familienaam
Padvinderij met Miep van de Stadt
Poly foto's
Promotie (1791)
Roeien (±1936)
Schipbreukelingen (1817)
Schoenmakerij Pantepad (1894)
Schoenmakerij jubileum (1960)
Stadhuis in Zaandam (1846)
Stoommachines Adriaan Cornelis
Telefoonboek (1913)
Voornamen veel gebruikt
Voorzaan met woningen van familie (1871)
Vrijmetselaars Loge Anna Paulowna
Vrouwelijke familieleden
Wapen van de familie
Wapen van Pieter (1789)
Ygracht Amsterdam (±1780)
IJzerhuis (±1973)
Zeil jachten E.G. van de Stadt
Zegelringen met familiewapen
Zuid-Afrika Engel Pieter             Lijst van personen

Adriaan van de Stadt, (1874-1955) 46     Schoenmakerij aan het Pantepad (1894)
Adriaan Cornelis van de Stadt, (1874-1955) 332.1     Stoomwezen
Alida van de Stadt, (1879-1930) 213.d2     Honden fokster
Alida van de Stadt, (1860-1960) 37d2     „Honorary Member of the British Empire”
Arie van de Stadt, (1898-1975) 461.1     Schoenmakerij jubileum in 1960
Cornelia Hendrika van de Stadt, (1854-1960) 32d5     Zij werd 105 jaar oud
Cornelis van de Stadt, (1793-1857) 3     Stamvader van tak T3 en burgemeester
Cornelis van de Stadt, (1793-1857) 3     Zijn reis in 1835 naar Baden-Baden
Cornelis van de Stadt, (1842-1863) 331     Er waren 6 neven Cornelis
Cornelis van de Stadt, (1856-1915) 361     Hij bouwde stoommachines
Engel van de Stadt Hzn. (1746-1819)     De Bataafsche Kaaprederij (1803-1804)
Engel van de Stadt Hzn. (1746-1819)     Oprichting „E. van de Stadt & Zoonen” (1812)
Engel van de Stadt Hzn. (1746-1819)     Hij was reder, houthandelaar en dichter.
Engel van de Stadt Kzn. (1870-1964) 221.1     Ambachtschool, Vrijmetselaar.
Engel Pieter van de Stadt, (1855-1927) 327     Ging naar Zuid-Afrika.
Ericus Gerardus van de Stadt, (1910-1999) 213.15     Ontwierp en bouwde zeiljachten
Gerrit Klaas van de Stadt, (1919-1995) 461.7     Hij emigreerde naar Australië
Gijsbertus van de Stadt, (1905-1981) 471.1     Groenteman met een Goliath
Gus van de Stadt, (1832-1862) 39     Hij maakte gedichten.
Guurtje van de Stadt, (1813-1866) 2d1     Zaans bezoek van Koning Willem I (1831)
Guurtje van de Stadt, (1854-1936) 21d3     Geschilderd door Claude Monet (1871)
Hendrik van de Stadt, (1842-1915) 121     Natuurkundeleraar van Koningin Wilhelmina
Huib van de Stadt, (1907-1987) 213.14     Kanotocht over de Rijn (1927)
Huib van de Stadt, (1907-1987) 213.14     Huib werkte in Goudkust (1929-1931).
Huib van de Stadt, (1907-1987) 213.14     Behim heette zijn zeiljacht.
Huybert van de Stadt, (1889-1884) 36     Stoom houtzagerij „De Morgenster”
Huybert van de Stadt, (1889-1884) 36     Hij woonde aan het „Kattegat”.
Jacob Johan (kleine Ko) van de Stadt, (1917-1995) 334.21     Notaris in Alkmaar
Jacob Johan (Ko) van de Stadt, (1889-1950) 334.2     Vrijwillige Brandweer
Jan van de Stadt, (1776-1859) IVb12a     Meester in de rechten (1793)
Jan van de Stadt, (1842-1885) 213     Foto’s van zijn gezin (1888)
Jan van de Stadt, (1878-1973) 213.1     Foto’s van zijn 6 kinderen (1928)
Jan van de Stadt, (1878-1973) 213.1     Houthandel „E. van de Stadt & Zoonen”
Jan van de Stadt, (1878-1973) 213.1     Over de AOW in 1972
Johan Herman van de Stadt, (1858-1935) 362     De eerste auto in Zaandam (1898)
Johan Willem van de Stadt, (1869-1922) 121.1     Singapore en Hollandse Club ±1913
Klaas van de Stadt, (1874-1955) 461     Schoenmakerij op het Zuideinde (1894)
Martina van de Stadt, (1880-1962) 213.d3     „Enigjes”
Miep van de Stadt, (1913-1986) 213.1d1     Zeilsport, tuinbouw, padvinderij, fotografie
Nico van de Stadt, (1878-1959) 325.1     Hij diende in het KNIL.
Nicolaas Engel van de Stadt, (1892-1978) 227.2     Zaandamsche Cricket Club Albion
Peter Adriaan van de Stadt (1876-1940) 121.3     Woordenboeken Chinees en Japans
Petrus van de Stadt, (1693-1757) 5     Hier begint Tak5.
Pieter Jansz. van de Stadt, (1746-?) IVb12     Pieter liet een wijnglas versieren.
Pieter Jansz. van de Stadt, (1746-?) IVb12     Hij woonde op de Y-gracht A’dam.
Ricus van de Stadt, (1910-1999) 213.15     Bouwer van zeiljachten
Rob van de Stadt, (1937) 461.42     Hij emigreerde naar Australië.
Simon de Wit, (1912-1976) 213.1d1e     Roeier, ondernemer en zeiler
Stien de Jongh-v. d. Stadt, (1908-1994) 221.3d3     Woonde in oud huis aan de Zaan.
Teyler van Hall (1761-1839)     Mede-directeur van De Bataafsche Kaaprederij
Truus van de Stadt, (1928) 363.1d2     Eerste timmervrouw in Nederland (1964)
Willy van de Stadt, (1890-1959) 227.1     NHM, de Nederlandse Handel Maatschappij


     Lees hieronder de verhalen.                      || home ||
Adriaan Cornelis van de Stadt, [332.1] (14/4/1874 - 19/12/1955)

[Bron: Foto en tekst uit het Handelsblad van 1 sept 1936]

40-jarig jubileum Veertig jaar in dienst bij toezicht op het stoomwezen

      Heden herdenkt de hoofdingenieur-directeur voor het stoomwezen ir. A. C. van de Stadt het feit, dat hij gedurende veertig jaar aan het rijkstoezicht op het stoomwezen verbonden is geweest. Deze dienst oefent een voortdurende controle uit op het gebruik van stoomtoestellen, zulks in verband met het gevaar van explosies bij onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud of ondeugdelijke constructie van een dergelijk toestel.
      Bij gelegenheid van het 100-jarig jubileum van den dienst [in 1924] werd ir. A.C. van de Stadt benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De betrokkene heeft zich aan huldebetoon onttrokken.

      Janus woonde met zijn gezin van 1911 tot 1920 in de Moreelsestraat 10 te Amsterdam. Hierover werd een artikel met familie foto's geschreven door J. Bettelheim in „Samen”, het blad van de Coöperative Woonvereeniging Samenwerking, September 1922, blz 28. Titel van het artikel: „De Eeuw van mijn woning”.
      Vele jaren maakte Ir A. C. van de Stadt deel uit van de commissie, belast met het afnemen van het examen voor machinist Grote Vaart.

Deze pagina werd toegevoegd op 2 jan 2017 en aangevuld in sept 2022.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om naar stamboom T3 terug te gaan.
Alida van de Stadt, [213.d2] (16/2/1879 - 19/12/1930)

[Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951 en Email van Marianne Alida Wognum [213.d2d1d1], maart 2020


H. P. Stuurman en Alida      Alida van de Stadt huwde te Zaandam 25 September 1902 met Hendrik Pieter Stuurman, boekdrukker onder de door zijn vader opgerichte zaak firma A. Stuurman, en uitgever van de „Zaanlandsche Courant” en van „De 7000”, destijds een gratis advertentie-weekblad in Zaandam, genoemd naar de oorspronkelijke oplage van het blad.

     Alida was gedurende een aantal jaren Diacones der Nederduits-Hervormde Gemeente van West-Zaandam, totdat zij verhuisde naar Bergen (N.H.). Zij was een bekend honden fokster van New Foundlanders.

Deze tekst werd toegevoegd op 5 mrt 2020.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.
Alida van de Stadt, [37d2] (11/5/1860 - 1/6/1960)

[Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951]


Alida       Na haar opleiding tot verpleegster in het Burger Ziekenhuis aan de Linneausstraat in Amsterdam bleef Alida van de Stadt daar nog enige jaren werkzaam. In 1897 werd ze benoemd tot Hoofdverpleegster aan het Coolsingel Ziekenhuis te Rotterdam. Twee jaren later (1899) werd zij aangesteld tot Directrice aan het nieuw gestichte Gemeentelijk Ziekenhuis te Schiedam. Twintig jaren heeft zij deze functie uitgeoefend. In 1919 werd zij gepensioneerd.
      Tijdens de eerste wereldoorlog (1914-1918) ontving zij van het Nederlandsche Rode Kruis het verzoek om de leiding op zich te nemen bij de uitwisseling van Engelse en Duitse krijgsgevangenen en invaliden. Zij nam deze benoeming aan en was steeds met haar staf verpleegsters aanwezig in de loods Holland te Rottedam van de Heren Ruys & Co, wanneer aldaar een boot uit Engeland met Duitse, of een trein uit Duitsland met Engelse gewonden arriveerde. Als bewijs van waardering voor hetgeen zij bij deze uitwisseling heeft verricht, werd zij door de Engelse legatie benoemd tot „Member of the British Empire”.
      Het totale aantal uitgewisselde krijgsgevangenen in de eerste wereld oorlog bedroeg 145.000.
      De enige aan ons bekende foto van Alida van de Stadt is die, welke door het Haarlems Dagblad werd gepubliceerd ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag,

Deze tekst werd toegevoegd op 6 mei 2022.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3.
Adriaan (Arie) van de Stadt, [461.1] (28/1/1898 - 11/4/1975)

[Bron: Foto's en identificatie van Inge van de Stadt, 461.12d1.]

40-jarig jubileum, groep 2 40-jarig jubileum, groep 3
In Augustus 1960 vierde Adriaan het 40-jarig jubileum van de schoenmakerij met een uitje voor het personeel en de familie. Adriaan staat vijfde van links.

Deze pagina werd toegevoegd op 17 dec 2007.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om naar stamboom T4 terug te gaan.Australië: verhalen van 3 van de Stadten, die naar Australië emigreerden.
Gerrit van de Stadt, [461.7]
[Bron: Krantenknipsel van 31 aug 1994. Interview met Gerrit, bij zijn bezoek aan Nederland in 1994.]

Ze vertrokken op de „Sibajak”, een prachtige reis van meer dan een maand. Op 25 augustus 1950 kwam het gezin aan in Sydney. Daarna moest men nog 600 km met de trein landinwaarts naar het immigratiekamp. „Het viel natuurlijk niet mee”, erkent de oud-Koger, „maar we hadden een doel voor ogen: we wilden een goed bestaan veroveren, dus we probeerden er het beste van te maken”. Zijn vrouw, afkomstig van de Botenmakerstraat in Zaandam en met wie hij al 52 jaar gelukkig getrouwd is, knikt instemmend.

Lees meer ....
Rob van de Stadt, [461.42]
[Bron: Windbrief, kwartaalblad van Vereniging De Zaansche Molen, maart 2010]

Bij aankomst in Australië ontmoette Rob zijn oom Gerrit, die al 5 jaar eerder met zijn gezin naar het land van de „wide open spaces” en het avontuur was vertrokken. De reis aan boord van de Johan van Oldenbarneveldt had 5 weken geduurd en na aankomst in Sydney was zijn eerste job hulpje op een farm, waar in 2 weken tijd 10.000 schapen geschoren moesten worden. Na deze ervaring bedacht Rob dat dit met zijn Mulo-opleiding niet zijn toekomst kon zijn en begon hij aan een avondstudie accountancy. Hij rondde die in 6 jaar af met enkele onderbrekingen, zoals een verblijf in Londen waar hij zijn vrouw ontmoette en trouwde.

Lees meer ....
Brent van de Stadt, [327.312]
[Bron: email van 20 juli 2009]

As the story goes my great grandfather [ Engel Pieter van de Stadt, 327] was a prisoner of war on St Helena Island like Napoleon, but he escaped. He was a stowaway on a ship that was on its way to Cape of Good Hope, South Africa. They found him and sent him back to Holland and he again jumped on a ship destined for Cape of Good Hope. It looks like he must have got it right the second time, so to cut a long story short, I grew up in Johannesburg South Africa, and emigrated to Australia 10 years ago.

Lees meer ....

Deze paragraaf werd toegevoegd op 15 aug 2010.

Terug naar andere verhalen.
    Burgemeesters „van de Stadt” waren in Zaandam:

       Engel van de Stadt, (1746-1819), benoemd tussen 1779 en 1794,
                  en later in 1815, zie p134,
           en twee van zijn zonen:
       Huybert van de Stadt, (1786-1844), T2, benoemd in 1832, zie p183, en
       Cornelis van de Stadt, (1793-1857), T3, benoemd in 1846, zie p237.

      Zij hebben roerige tijden meegemaakt (de Franse revolutie was in 1789; Nederland werd begin 1795 door de Fransen bezet). Zo kreeg Engel als burgemeester geregeld te maken met „molestaties, schelden, zingen van hatelijke liederen en het afsteken van vuurwerk, hoewel dat in die tijd verboden was” (p135). Bovendien kreeg hij tijdens een schouw van het grondgebied van ene Dirk Harmenz te OostZaan een brandemmer water over zijn hoofd van „desselvs huysvrouw, met de bijvoeging van deze of dergelijke woorden: Zoo moeten de Keezen varen en zijn niet te goed om opgehangen te worden.”
      In Zaandam-Oost werd een omstreeks 1937 aangelegde straat de Burgemeester van de Stadtstraat vernoemd naar Cornelis van de Stadt.

          [Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951]

Deze tekst werd toegevoegd op 21 dec 2020.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3.
Cornelia Hendrika Lagers - van de Stadt, [32d5] (4/4/1854 - 6/1/1960)
Zij werd 105 jaar oud.

Die goeie ouwe tijd in acht interviews.


[Bron: „Dagblad voor de Zaanstreek”, Donderdag 24 November 1955.]

krantenfoto Cornelia Hendrika      . . . . Een volgend avontuur vinden wij bij [de 101-jarige] mevr. Lagers- van de Stadt, breiend aan een jumpertje voor haar kleindochtertje. Zij woont nog niet zolang in Den Haag. Op 100-jarige leeftijd kwam zij in 1953 met de Willem Ruys vanuit Indonesië naar Den Haag en werd met een grote tuil bloemen ontvangen door de directeur van de Rotterdamse Lloyd, de heer Willem Ruys, die zelf de acht kruisjes reeds ver gepasseerd was. Het was een bijzondere gebeurtenis dat een 100-jarige deze bootreis over zo'n grote afstand maakte, maar zij kende het Indië van vroeger: geen spoorwegen, geen auto's, geen fietsen, de tijd van gouverneur-generaal Duymaer van Twist en zijn opvolgers (dat waren er 18!), de tijd van de Atjeh-oorlog en generaal Van Heutz en de aanleg van de Atjeh-tram.

Deze tekst werd toegevoegd op 25 nov 2009.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3.
Cornelis van de Stadt, [3] (4/11/1793 - 16/6/1857)
       Hij is de stamvader van familietak T3.

          [Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p 156; de foto van het geschilderde portret
werd opgestuurd door Huyb van de Stadt, 3101.21, sept. 2016]

Cornelis
       Hij huwde 1e: te Zaandam 3 Februari 1813 met Maartje Corver (1794-1827), uit welk huwelijk 8 kinderen geboren werden.
       Hij huwde 2e: te Zaandam 2 Juli 1828 met Cornelia Hendrika Geukema (1794- 1853), uit welk huwelijk 6 kinderen geboren werden.
       Cornelis van de Stadt kreeg tien zonen, van wie er twee kort na de geboorte zijn overleden. Van de overgebleven acht werden er twee „fabrikeur van pelderswaren” en één olieslager, terwijl er vijf de houthandel als middel van bestaan kozen. Cornelis bood daartoe de helpende hand door delen van zijn bedrijf af te splitsen en over te dragen (p235).
       Omstreeks 1840 was Cornelis waarschijnlijk de grootste houtzager in de Zaanstreek. Hij bezat 7 houtzaagmolens. Van 1846 to 1852 was hij burgemeester van Zaandam (p237).
       Cornelis van de Stadt was een vooraanstaand lid van de loge der Vrijmetselaren te Zaandam.

Deze tekst werd toegevoegd op 10 februari 2017.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3
of hier naar stamboom T0.
Cornelis van de Stadt, [3] (4/11/1793 - 16/6/1857)
Cornelis           [Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p.237
en foto van het boekomslag uit 1836]

       In 1835 maakte CORNELIS VAN DE STADT met zijn (tweede) vrouw, Cornelia Hendrika Geukema, en het echtpaar Dirk Donker Hz., schoolhouder te Zaandam, en Maria Alida van Orden een reis naar Baden-Baden. Het reisverslag, dat Donker over deze reis opstelde en aan CORNELIS VAN DE STADT opdroeg, is in druk verschenen. „Reis van Zaandam naar Baden-Baden in 1835”, (Zaandam. G. Dekker Cz. en K.T. van Spanjen Koppenol, Stadsdrukkers, z.j. (1836)).

       Bijzonder is dat de reis werd gemaakt met het „openbaar vervoer” van die tijd: te paard, ezel, rijtuig, raderstoomboot of te voet, waarbij de „reisgoederen” werden nagestuurd. In 119 bladzijden worden de wederwaardigheden tijdens die reis beschreven. De reis begon op vrijdag 26 juni 1835 en op vrijdag 10 juli waren ze in Baden-Baden, waar ze 5 dagen bleven. Tegenwoordig kan je die reis in minder dan 9 uur met de trein doen.
       Het binnenblad van dit boekje vermeldt: „Voor eigen kosten gedrukt.”
       Ten tijde van deze reis had Cornelis 6 kinderen uit zijn eerste huwelijk (de oudste was toen 22 jaar) en 3 kinderen uit zijn tweede huwelijk, de jongste 1 jaar oud.

Deze tekst werd toegevoegd op 25 aug 2022.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3
of hier naar stamboom T0.
Cornelis van de Stadt, [331] (20/8/1842 - 29/8/1863)
Cornelis
[Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, blz 265 en
„Een steen krijgt een gezicht”, artikel van Jan van der Male van de Vereniging Historisch Zaandam]


       Deze Cornelis van de Stadt werd vernoemd naar zijn grootvader Cornelis [3]. Hij was de stamvader van de familietak T3 en kreeg 14 kinderen: 10 zonen en 4 dochters. Zijn derde zoon noemde hij ook Cornelis; dat werd dus [33]. Hij kreeg de hier bedoelde zoon Cornelis [331], en zijn broers kregen ook zonen, die Cornelis genoemd werden. Zo kwamen er in totaal in éénzelfde generatie 6 neven Cornelis van de Stadt: [321], [331], [351], [361], [371] en [3101].

       Uit het korte leven van Cornelis [331] (hij werd slechts 21 jaar oud) is vooral bekend dat hij op 20 augustus 1850, zijn 8ste verjaardag, de eerste steen legde voor de nieuw te bouwen toren van de oostzijderkerk te Zaandam. Zie voor meer details hierover de volgende link: www.historisch-zaandam.nl/een-steen-krijgt-een-gezicht

       Op het schilderij uit 1850 staat Cornelis [331] links en zijn 5 jaar jongere broer Pieter Anthony [332] rechts.

Deze tekst werd toegevoegd op 27 juli 2022.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3.
Cornelis (Dikke Kees) van de Stadt, [361] (22/9/1856 - 3/3/1915)
      Stoommachines

[Bron: tekst uit het familieboek en foto uit „Van Hoogere burgerschool tot Zaanlandsch Lyceum, 150 jaar geschiedenis”, 2016, uitgeverijnoordholland.nl]

dikke kees        Zijn vader, Huybert [36], kocht voor Cornelis een fabriekje aan de Bleekerstraat in Zaandam. In 1880 kreeg hij vergunning tot het stichten van een ijzersmederij met stoomwerktuig, later uitgebreid tot vergunning voor een machinefabriek.
       Een in 1880 vervaardigde stoommachine werd na het overlijden van Cornelis van de Stadt in 1915 ten geschenke gedaan aan het Zaanlands Lyceum om een onderwijskundig doel te dienen. Na de 2e wereldoorlog was het werktuig jarenlang in de vitrines van het Bijgebouw van het Lyceum aan de Zaan te bewonderen.
      

Deze tekst werd toegevoegd op 6 januari 2017.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3.
Doorijzing van het NoordHollands kanaal nabij Purmerend, 9 januari 1830.

     [Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, blz 182.]

Doorijzing van het NoordHollands kanaal.      De plaat (van J.N. Koekkoek) hiernaast heeft tot titel: „Voorstelling der Door-Yzing van eenige Koopvaardij-Schepen door het Groot NoordHollandsch kanaal nabij Purmerende op den 9 Januari 1830, opgedragen aan de gezamentlijke Reeders dier Schepen”. Hierop zijn 8 schepen afgebeeld, welke bij de brug over het Noord-Hollands kanaal in zwaar ijs bekneld zitten, waar een aantal mannen het ijs stuk hakt, teneinde de schepen doorgang te verlenen. Op het ijs ziet men verder schaatsenrijders, sleeën, arren, wandelaars en kijkers.
     Het schip met de naam de Twee Gebroeders [waarschijnlijk het meest linkse schip] is van de reders H. & C. VAN DE STADT:
Huybert van de Stadt, (VI,b)=2, (1786-1844), stamvader van tak T2
Cornelis van de Stadt, (VI,c)=3, (1793-1857), stamvader van tak T3

Deze tekst werd toegevoegd op 18 aug 2008.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
    Engel van de Stadt (14/8/1746 - 23/7/1819)

Kopergravure van de zeeslag op 3 maart 1804; een Engels fregat wordt door 3 Hollandse schepen aangevallen.     DE MAFFIA VAN DE ZEVEN ZEEËN.

     [Bron: Telegraaf, Weekeinde, zaterdag 2 november 1991.]

Kaperij was een lucratieve zaak. Bij zijn dood liet Engel van de Stadt een miljoen na!

     Samenvatting: Weekeinde licht de doopceel van een van de laatste Godfathers van de kaapvaart, Engel van de Stadt, directeur van de Bataafsche Kaaprederij. Een eerbiedwaardig burger, met relaties in de hoogste kringen en met een vlekkeloze politieke carriere.

Deze paragraaf werd toegevoegd op april 2007.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T0.
Engel van de Stadt (14/8/1746 - 23/7/1819)

Oprichting van de houthandel „E. van de Stadt & Zoonen”, 1 Januari 1805.

[Bronnen: Jubileum boekje 125 jaar „E. van de Stadt & Zoonen, Zaandam”, 1 Januari 1805 - 1930;
Afbeelding rechts: schilderij in het Zaans Museum bij de Zaanse Schans
Afbeelding daaronder: detail uit schilderij van C. Monet, 1871,
     „Voorzaan en Westerhem” met molen De Bakker, afbeeling 17 in „Monet in Holland”]
           Gedurende vele jaren vóór 1805 had Engel van de Stadt in hout gehandeld. Ook was hij eigenaar geworden van houtzaagmolens in Zaandam. Zo kocht hij op 27 Maart 1771, samen met enkele anderen de houtzaagmolen „De Bakker” op het „Westercattegat”, het noordelijk deel van het z.g. „Eiland” in de Voorzaan. Engel van de Stadt, die toen 24 jaar oud was, werd aangesteld tot „Directeur, gaandehouder en naarloper” voor een jaarsalaris van 50 gulden.
           Met deze molen heeft Engel slechts 16 jaar kunnen werken, daar deze op 22 April 1787 door brand vernield werd. Zonder dralen werd op dezelfde plaats een nieuwe molen gebouwd, die weer de naam „De Bakker” kreeg, en die nog in het zelfde jaar zijn werk kon aanvangen. Deze molen is jarenlang in het bezit van de familie van de Stadt gebleven, totdat hij in 1878 overbodig werd wegens het plaatsen van een stoommachine in een van de andere molens.
           Sinds 1771 breidde Engel zijn zaken langzamerhand uit, zodat hij eind 1804 (inmiddels was de „Franse tijd” aangebroken) vijf molens bezat. Toen nam hij op 1 Januari 1805 zijn oudste zoon Claas in de zaak op en zij stichtten de firma Engel van de Stadt & Zoon. Acht jaar later, in 1813, werd ook de tweede zoon, Huybert, in de zaak opgenomen. De naam werd veranderd in „E. van de Stadt & Zoonen”. Deze naam is steeds behouden gebleven, hoewel zij taalkundig niet meer juist is.
           Het firma contract uit 1812 is behouden gebleven en is te zien door op „Lees meer ...” te klikken.

Deze paragraaf werd toegevoegd op april 2011; aangepast in dec 2016.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T0.
        Engel van de Stadt (14/8/1746 - 23/7/1819)

gedicht 14 jaar    was behalve reder, houthandelaar en burgemeester ook DICHTER.
De tekst in het bijgaande gedicht luidt:

         Let op den Tijdt
         Mijn Gelt en goet, al ben ik 't quijt
         Nog mis ik meer Verloren Tijdt
         Want Gelt en goet dat krijgt men weleer
         Maar Tijt die weg is nimmer meer.

    Het is niet zeker dat deze tekst van Engel van de Stadt is, maar de voorletters E. H. wijzen wel op Engel Huybertszoon. Het jaartal 1760 wijst er op dat hij toen 14 jaar moet zijn geweest.

[Bron: gemeentearchief Zaanstad, dossier NL-ZdGAZPA - 0457.]

Deze paragraaf werd toegevoegd op 23 juli 2020.

Klik hier voor een langer gedicht.

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T0.
        Engel van de Stadt schreef Jacob Latenstein in 1780 deze brief.

adres    Engel was in 1780 burgemeester van Zaandam, Jacob was TimmerBaes in OutCarspel, een dorp vlak bij Langedijk in Noord-Holland. De brief is geschreven op A5 (15x20 cm) formaat papier. Vervolgens zo gevouwen dat de tekst niet meer zichtbaar was en er op de achterkant nog 11x6,5 cm over was voor het adres. Zie de foto links.

Klik hier voor de brieftekst.

Deze paragraaf werd toegevoegd op 23 juli 2020.

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T0.
       Engel van de Stadt Kzn., [221.1] (28/7/1870-20/10/1932)

      Engel van de Stadt studeerde te Amsterdam in de chemie. Hij promoveerde 21 Juni 1901 tot doctor in de scheikunde op een dissertatie: „Barnsteenzuuranhydride en phtaalzuuranhydride in hun gedrag tegenover water”.
Dr. Engel van de Stadt familiewapen in de Dr. Engel van de Stadt prijs.
             Hij was in 1919 mede-oprichter en later voorzitter van de Centrale Ambachtsschool voor de Zaanstreek aan de Westzijde te Zaandam. De door hem ingestelde en naar hem vernoemde prijs werd jaarlijks uitgereikt aan de leerling, die met het hoogste aantal punten zijn diploma behaalde. „De prijs bestaat uit een geldbedrag voor boeken, die de winnaar van nut kunnen zijn voor het voortzetten van zijn studie”.
      In de oorkonde, die bij de instelling van deze prijs werd opgesteld, staat een afbeelding van het familie wapen, dat als een schild door een jongen wordt vastgehouden. (zie foto hiernaast).

      In sportief opzicht was Engel een enthousiast lid van de Zaandamsche Cricket Club, ZCC. Hij was speciaal actief bij het vinden van een geschikt terrein om deze sport te beoefenen.

[Bron: Portret foto via Willemijn Booy-de Jongh (221.3d3d2). Familieboek pagina's 212-214 en Zaans Erfgoed, nr 33, zomer 2010, pagina 33. Beeldrecht van prent 12.0823 verkregen van Gemeentearchief Zaanstad, 13 aug 2010.]

Deze paragraaf werd toegevoegd op 18 juni 2011.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T2.
Engel Pieter van de Stadt, [327] (17/6/1855 - 27/5/1927)

[Tekst uit: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p261 ]

       Engel Pieter was het 13e kind van Adriaan van de Stadt [32] en Neeltje Smit, werd geboren te Wijk bij Duurstede 17 juni 1855 en overleed te Parijs (Z.A.) op White House 27 Mei 1927. Op de foto, waarschijnlijk uit 1896, staat zijn 2e vrouw Anna Petronella Schoeman, geboren 9 November 1868. Hun oudste dochter MariaSusanna Catharina (1891) was toen al gestorven.
      Verder staan op de foto hun 2e dochter Neeltje Adriana (1892) en oudste zoon Johan Hendrik (1894).

Deze paragraaf werd herzien in febr 2023.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3.
Gerrit Klaas van de Stadt, [461.7] (20/11/1919 - 1/8/1995)

     [Bron: Krantenknipsel van 31 aug 1994. Interview met Gerrit, bij zijn bezoek aan Nederland in 1994.]

     Ze vertrokken op de „Sibajak”, een prachtige reis van meer dan een maand. Op 25 augustus 1950 kwam het gezin aan in Sydney. Daarna moest men nog 600 km met de trein landinwaarts naar het immigratiekamp. „Het viel natuurlijk niet mee”, erkent de 74-jarige oud-Koger, „maar we hadden een doel voor ogen: we wilden een goed bestaan veroveren, dus we probeerden er het beste van te maken”. Zijn vrouw Annie, afkomstig van de Botenmakerstraat in Zaandam en met wie hij al 52 jaar gelukkig getrouwd is, knikt instemmend.

Dit verhaal werd toegevoegd in september 2007.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T4.
Grafstenen van de familie
van de Stadt


     [Bron: foto's van Wil van de Stadt - de Vries 213.121e ]

     Er zijn op de algemene begraafplaats in Zaandam aan de Zuiddijk diverse graven van familieleden die door Wil van de Stadt - de Vries zijn gefotografeerd. Hierbij een foto van de grafsteen met diverse kleinkinderen en achterkleinkinderen van Cornelis van de Stadt, de stamvader van tak T3.

Dit verhaal werd toegevoegd in november 2020.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.Augustinus Aemilius Cornelis
(Gus) van de Stadt, [39] (21/4/1834 - 13/8/1862)


[Tekst uit: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p245 ]

Gus van de Stadt      Gus was „fabrikeur van pelderswaren”, zoals men dat toen wel noemde. Zijn vader, Cornelis van de Stadt, kocht voor hem in 1855 de pelmolen „De Twee Gebroeders”, zodat hij de gelegenheid kreeg een eigen bedrijf op te richten.
     In zijn vrije tijd hield Gus zich dikwijls bezig met het maken van gedichten met een sentimentele en godvruchtige aard. Na zijn overlijden [op 28-jarige leeftijd] zijn deze gedichten verzameld door zijn [16 jaar oudere] halfbroer Cornelis [33] ten behoeve van familie en vrienden in een boekje, dat in 1863 werd uitgegeven bij I. de Haan in Krommenie met de titel „Nagelaten Dichtproeven”. Rechts de kaft van dit boekje
     Hier volgen, als voorbeeld, de eerste regels van een gedicht, gewijd aan zijn 2 jaar oudere zuster Maartje:
         'k Bood U mijn lied, toen gij als Bruidje
         Waart bij Uw zuster gelogeerd,
         'k Bood U mijn lied, toen 't Huwelijksschuitje,
         Voor Piet en U was gearriveerd.


(Maartje van de Stadt trouwde in 1857 met Dr. Pieter Verkade, die vanaf 1867 stadsgeneesheer was in Wageningen. Hij had in 1866 de bronzen medaille ontvangen voor de bestrijding van Cholera, die toen heerste.)

Dit verhaal werd toegevoegd op 19 febr 2017.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3.
Guurtje [2d1] bij vorstelijk bezoek, Zaandam op 22 September 1831.

     [Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, blz 184 en 185.]

Guurtje van de Stadt (1813-1866)      Tijdens het wethouderschap [in Zaandam] van HUYBERT VAN DE STADT had op 22 September 1831 de ontvangst van Koning Willem I met zijne Gemalin en gevolg plaats.

     Aan Guurtje van de Stadt [2d1] (22/7/1813 - 6/5/1866)
, de oudste dochter van HUYBERT van de Stadt, [VI.b.], T2 (1784-1844), was de eer te beurt gevallen Hare Majesteit te mogen toespreken.

Dit verhaal werd toegevoegd op 24 sept 2007.

Lees meer ....

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.
Guurtje van de Stadt, [21d3] (2/10/1854 - 5/1/1936)

     [Bronnen: „Engel van de Stadt 1746 - 1819, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951
     en „Monet in Holland” uitg. Waanders, tentoonstelling catalogus, 1986
     en Gemeentearchief Zaanstad
     en „Claude Monet in Zaandam” door H Heijnen en R. Couwenhoven, 2022.]


     Tussen 1813 en 1883 werden er in Zaandam 8 Guurtjes van de Stadt geboren. In de stamboom takken van de familie zijn ze terug te vinden met coderingen 1d2, 2d1, 21d3, 22d1, 24d2, 3d4, 310d3 en 47d3. En er was natuurlijk ook de stammoeder Guurtje van de Stadt die in 1682 overleed. Haar geboortejaar is niet bekend.

     Guurtje van de Stadt [21d3] werd geboren op 2 oktober 1854, 'smorgens om 3 uur in het huis aan de Oostzijde 177 te Zaandam. Jan van de Stadt, (1816-1871) was haar vader en Alida Mats (1816-1882) haar moeder. In 1871 schilderde Claude Monet een portret van Guurtje. Ze was toen bijna 17 jaar oud en blijkbaar nog in de rouw vanwege haar kort daarvoor overleden vader. De familie woonde toen op de Zuiddijk 133 te Zaandam.
     Over de gezondheid van de familie valt het volgende op te merken: Guurtjes grootvader, Huybert [2], had een wankelijke gezondheidstoestand (p186). Hij overleed in 1844, na een langdurige ongesteldheid, 58 jaar oud (p193). Haar vader, Jan [21], overleed in 1871, na een langdurige slepende ongesteldheid, in de ouderdom van 54 jaar (p195). Guurtjes broer, Jan [213], is na veel sukkelen op 4 October 1885 te Badenweiler, waar hij tevergeefs herstel zocht, op 43-jarige leeftijd overleden. Mede dankzij de verbeterde gezondheidszorg in Nederland werd Guurtje ruim 80 jaar oud.

     Na haar huwelijk in 1878 met Ericus Gerardus Duyvis ging het echtpaar wonen op de Lagendijk 130, Koog a/d Zaan, waar hun 3 oudste kinderen werden geboren (volgens de geboorte akten in het Gemeentearchief van Zaanstad). Daarna verhuisden zij naar het nabij gelegen, grotere huis Hoogstraat 14, ook in Koog a/d Zaan.

Dit verhaal van september 2007 werd aangepast in maart 2024.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier on terug te gaan naar de stamboom T2.
Hendrik van de Stadt, [121] (2/9/1842 - 10/5/1915)

Hendrik van de Stadt Koningin Wilhelmina [Bron: Portret rechts en tekst uit „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951
en linker foto van prinses Wilhelmina: via Carrie van de Stadt, 121.111.d1.]

       Hendrik van de Stadt promoveerde in 1866, 24 jaar oud, cum Laude tot doctor in de wis- en natuurkunde in Leiden. Spoedig daarna werd hij leraar in de natuurkunde en kosmografie aan de pas opgerichte H.B.S. te Arnhem. Hij is bekend geworden door het schrijven van leerboeken voor natuurkunde, die op vele scholen lange tijd werden gebruikt en vele herdrukken beleefden.
       Het hoogtepunt van zijn loopbaan als docent was het aanzoek om als leraar van H.M. Koningin Wilhelmina op te treden. De privé lessen vonden plaats op het Loo en te 's-Gravenhage. Na afloop der lessen in Februari 1896 overhandigde H.M. hem eigenhandig als aandenken Haar portret met handtekening in zilveren lijst, terwijl de Koningin-Regentes hem persoonlijk de versierselen van ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw overhandigde.

Dit verhaal werd toegevoegd op 17 maart 2014
en aangepast, apr 2017.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T1.
„ Per kano den Rijn af ”, van Mannheim naar Zaandam, 1927, verslag door

     Huib van de Stadt, [213.14] (27/6/1907 - 9/1/1987)

     [Tekst uit: „Dagblad De Zaanlander”, 5 afleveringen van 14 jan tot 8 febr 1928.]

Foto van Huib in de kano en Karel met kiektoestel.

     In den nazomer van 1927 maakte onze stadgenoot, de heer H. van de Stadt Jzn. [213.14] met zijn tochtgenoot K. Poortman uit Haarlem een reisje langs den Rijn.
     De wijze waarop dit geschiedde mag waarlijk uniek genoemd worden, en wij vonden den ondernemingsgeest van de jongelui in die mate bewonderenswaard, dat wij hen volgaarne in eenige opeenvolgende artikelen van hun avonturen willen laten vertellen.

Red. Zaanlander.

Dit verhaal werd toegevoegd op 5 jan 2008.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T2.

     Huib van de Stadt, [213.14] (27/6/1907 - 9/1/1987)

Fort Oranje in Takoradi [Tekst uit: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p207]

     In juni 1929 trad Huib in dienst van de Holland West-Afrika lijn. Hij was tot September 1929 op hun kantoor te Amsterdam werkzaam en vertrok toen naar de havenplaats Takoradi in het westen van Goudkust in West-Afrika, waar hij bleef tot Maart 1931 om toen, na de gebruikelijke 1½ jaar dienst in een zeer ongezonde streek, naar ons land terug te keren. Daarna bleef hij tot October 1932 op het kantoor te Amsterdam werkzaam.
     Op deze foto uit 1929 zien we de toegangspoort/brug naar fort St. George Del Mina in Elmina, met links, iets hoger gelegen, op 400 m afstand, het kasteel St. Jago.
     Vóór zijn vertrek naar Afrika, in 1929, verloofde Huib zich met Johanna Houtman, en 4 jaar na terugkeer, in 1935 trouwden zij.

Dit verhaal werd toegevoegd op 22 sept 2021.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T2.

    Kajuitjacht „Behim” van
Huib van de Stadt, [213.14] (27/6/1907-9/1/1987)


      [Bron: Begintekst uit het Logboek van de Behim, 1944]

       De „Behim” is een kajuitjacht, lengte over dek 8.40 M., lengte over de waterlijn 6.- M., breedte 2.10 M., en diepgang 1.20 M, Het grootzeil meet 17 M2, de fok 7.4 M2, dus totaal zeilopprvlak 24.4 M2. De mast, staande op de kajuit opbouw, is 9.2 M. hoog. De kielballast weegt 750 kg. Het schip is in 1944 gebouwd van eikenhout, terwijl voor de opbouw mahoniehout werd gebruikt. Ontwerper en bouwer: E.G. van de Stadt [jongere broer van Huib]

       „Behim” is het typische woord waarmede een inwoner van Goudkust in West-Afrika iets aanduidt of iemand aanwijst. De Hollandsche vertaling is „dat is het” of „dat is hem”. Op zoek naar de schuldige van een strafbaar feit volgt na de aanwijzing „be him” in de regel nog ten overvloede „no be me” (ik heb het niet gedaan).

       Het kajuitjacht „Behim” vertegenwoordigt vele idealen op het gebied van ruimte, comfort, moderne tuigage en snelheid. In de gekozen naam wordt het vertrouwen geuit dat thans hieraan beantwoord is.

Dit verhaal werd toegevoegd op 16 aug 2023.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.

BehimHuwelijks gewoonten: liederen, gedichten en uitgebreide diners.

        Gewoonten en tradities worden bij huwelijken vaak in ere gehouden. In deze familie website wordt er in de stambomen met kleine plaatjes op gewezen als van een huwelijk een foto van bruid en bruidegom beschikbaar is gesteld. Zulke foto's geven uiteraard ook een beeld van de mode in trouwjurken.
        Maar van sommige huwelijken zijn ook wel liederen of gedichten bewaard gebleven. Een van de oudste voorbeelden daarvan is het huwelijk van Claas van de Stadt en Neeltje Noomen op 15 Juli 1804: de fotografie was nog niet uitgevonden, maar een gedicht wordt hiernaast weergegeven. (In het gedrukte boekje werd de spelling van de namen gevarieerd weergegeven). Claas was de oudste zoon van Engel van de Stadt en hij was de stamvader van tak T1 van de familie. Zijn eerste huwelijk duurde slechts 3 maanden. Daarna volgden nog een 2e en derde huwelijk.

Andere gedichten, liederen of menu's zijn te lezen via de „Lees meer” link:
       1804: Claas van de Stadt en Neeltje Noomen, T1
       1878: Johanna Elisabeth van de Stadt en Gerrit Couwenhoven, T2, 22d5
       1902: Alida van de Stadt en Hendrik Stuurman, T2, 213d3
       1937: Miep van de Stadt en Simon de Wit, T2, 2131d1

Deze tekst werd toegevoegd op 9 april 2020

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Bruiloft gedicht uit 1804:


Op de Wijze: Schep vreugde in 't Leven. etc.

Schep vreugde in 't Paaren,
Al wie een gade vindt,
Die stille zeden
en deugd verbindt.

Als Liefde wordt op deugd gegrond,
Volmaakt ze 't heilig Echtverbond,
En strekt het Welverëende Paar,
Voor altijd tot geluk - Schep &c [refrein]
Huybert van de Stadt, [36] (6/3/1825 - 2/1/1884) Huybert's huis

[Tekst en foto uit: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p277.]

     Huybert was de 6e zoon van Cornelis van de Stadt, die de 3e zoon was van Huyberts' grootvader Engel van de Stadt en groootmoeder Maartje Corver, dus: [36]. Na het overlijden van zijn moeder in 1827 en het hertrouwen van zijn vader kreeg hij er nog 3 halfbroers bij. Het grote gezin woonde destijds te Zaandam Kerkbuurt 375, thans Noorderkerkstraat 2.
     Huybert wordt in het familieboek, net zoals vele andere familieleden, met twee coderingen aangegeven: VII.l en [36] en hij komt op diverse pagina's voor: p239, p250, p277

     Hij trouwde in 1846 met Helena Köhne. Zij kregen 9 kinderen en bewoonden een typisch Zaans dubbelhuis aan het Kattegat, toen Oosterkattegat genaamd. Zijn grootvader, Engel van de Stadt, had dit dubbelhuis (nummers 140 en 141) omstreeks 1770 gekocht (p118) en is daar tot zijn dood in 1817 blijven wonen. Op een foto (uit omstreeks 1890) ligt het huis links van de weg, het Oosterkattegat, niet ver van de locatie, waar zijn stoomhoutzagerij zich bevond.
     Zijn oudere broer Adriaan [32] vestigde zich met zijn grote gezin na wat omzwervingen in de andere helft van het dubbelhuis, op de foto het huis achter dat van Huybert. Omstreeks 1862 nam Huybert hem in dienst als opzichter over zijn houtzaagmolens en over de daarbij behorende werven (p250).

Dit verhaal werd toegevoegd in okt 2023.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T3.
Huybert van de Stadt, [36] (6/3/1825 - 2/1/1884)

[Tekst uit: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p278.]

Huybert's visite kaartje      Huybert van de Stadt volgde de voetsporen van zijn vader. Evenals zijn broers Engel [31], Cornelis [33], Klaas [37] en Willem [310] zocht hij zijn bestaan in de houthandel. In tegenstelling tot zijn evengenoemde broers, die op dit terrein geen blijvend succes hebben kunnen oogsten, slaagde Huybert erin de grondslag te leggen voor een bedrijf, dat levensvatbaarheid bleek te bezitten.
     Huybert dreef zijn zaken onder de firma „Huybert van de Stadt, Cz.” Na de introductie van een stoommachine, omstreeks 1870, werd zijn zaak tot „De Morgenster” gedoopt, zoals de bijgaande advertentie uit 1874 aangeeft. Klik op Lees meer ... om meer te lezen.

Dit verhaal werd toegevoegd op 21 feb 2017.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T3.
Jacob Johan (Ko) van de Stadt, [334.2] (13/4/1889 - 6/3/1950)

[Tekst uit: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p274.]

Ko brandweerman      Ko van de Stadt was ruim 25 jaren penningmeester van de Zaandamse vereniging „Vrijwillige Brandweer”. Bij zijn aftreden in 1947 werd hij tot erelid benoemd. In dat zelfde jaar ontving hij van de Gemeente Zaandam en de Koninklijke Nederlandsche Brandweerbond eervolle onderscheidingen voor zijn werk als brandweerman.

Dit verhaal werd toegevoegd op 31 mrt 2018.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T3.
Jacob Johan (Ko of kleine Ko) van de Stadt,
    [334.21] (17/6/1916 - 16/9/1995)


[Tekst uit: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p275.]

Ko notaris      Jacob Johan van de Stadt junior werd in 1940 candidaat-notaris in Zaandam ten kantore van notaris J.de Jong. Daarnaast was hij in die plaats ondermeer penningmeester van de vereniging Tot Plaatselijk Nut. In juli 1961 werd hij benoemd tot notaris te Alkmaar, welke functie hij bekleedde tot zijn pensioen in 1984.
     De foto is een deel van de groepsfoto die in 1951 werd genomen bij een familiedag in Utrecht met diner in „Huize Molenaar”.

Dit verhaal werd toegevoegd op 28 sept 2020.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T3.
Mr. Jan van de Stadt, [IVb12a] (5/7/1776 - 24/12/1859)

Proefschrift „Het testament van een soldaat”.


olieverf portret door Jozef Israels [Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht”, uitg. Stols, 1951, blz 68]

     Jan van de Stadt moet een zeer begaafde leerling geweest zijn, want nadat hij de Latijnse school te Amsterdam doorlopen had, werd hij op 24 October 1791 [15 jaar oud] als student in de rechten aan de Universiteit te Leiden ingeschreven.
     Met zijn studie in de rechten moet hij vrijwel klaar geweest zijn, toen hij in 1793 de Leidse Universiteit verliet om zich te laten inschrijven aan de Universiteit te Utrecht. Reeds op 12 Juli 1793 (toen hij amper 17 jaren oud was) promoveerde hij op een dissertatie met de titel „De Testamento Militis” tot Doctor in de rechten.
    Het portret is een olieverfportret door Jozef Israëls, gesigneerd linksonderaan, 46x61 cm.

Deze tekst werd toegevoegd op 7 april 2014.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T0.
Jan van de Stadt, [213] (30/1/1842 - 4/10/1885)
Jan van de Stadt, 213.

    Over Jan van de Stadt staat in het boek „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951 op blz 200 onder andere het volgende:

    Jan van de Stadt, 213, de derde zoon van Jan van de Stadt en Alida Mats werd geboren te Zaandam 30 Januari 1842 en overleed te Badenweiler in Baden 4 October 1885. Hij huwde te Zaandam 8 juni 1876 met Barbara Martina Schiere, geboren te Zaandam 14 Februari 1849, overleden aldaar 1 November 1928, dochter van Jan Schiere en Trijntje Vis.

Deze tekst werd toegevoegd op 28 sept 2007
en aangepast op 22 mrt 2020.

Klik hier voor Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T2.
Familie foto's van Jan van de Stadt, [213.1] (30/1/1878 - 4/10/1973)

[Bron: familie fotoalbum, samengesteld door Jo van de Stadt-Houtman; en een citaat van Carolien van de Stadt-Sabel.]

De 5 zonen van Jan van de Stadt, +-1911        De vijf zonen van Jan van de Stadt en Maartje Schenk, 1911, in de tuin van Westzijde 146, Zaandam (tegenover de Bullekerk). v.l.n.r. Jan Huybert (1901), Gé (1904). Ricus, (1910), Nico (1903) en Huib (1907). De foto is waarschijnlijk van 1911. In 1912 werd dochter Miep geboren.

       De buurman op nummer 144 was Teun Sabel, directeur van de Sabel Verf fabriek daar vlak bij en mede oprichter van de Ambachtschool, die later naar hem Teun Sabel school werd genoemd. Bij hem in de tuin stond een grote kastanjeboom die elk voorjaar na de bloei veel rotzooi gaf. Toen Jan vroeg of er niet een paar takken van af konden zou Teun gezegd hebben dat hij daarvoor zou zorgen, „zodra jou doiven niet meer in mijn tuin skaiten”.

Deze tekst werd toegevoegd in september 2014.

Klik hier voor Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.
Jan van de Stadt, [213.1] (5/4/1878 - 8/7/1973)

[Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uit 1951]

Foto: Houtzagerij „E. van de Stadt & Zoonen” omstreeks 1930

luchtfoto uit 1950        Op 1 Januari 1805 werd de firma „Engel van de Stadt & Zoon” opgericht door Engel van de Stadt en zijn zoon Claas. Acht jaar later, in 1813, werd ook de tweede zoon, Huybert, in de zaak opgenomen en de naam werd veranderd in „E. van de Stadt & Zoonen”. Het bedrijf werkte indertijd met de windmolens „De Bakker”, „De jonge Beer”, „De Engel”, „De Huisman” en „De witte Star”.
       Een belangrijke verandering vond plaats in 1878, toen bij „De Engel” een stoommachine werd geplaatst. Een volgende belangrijke verandering vond plaats in 1910, toen een nieuwe, grote stoom zagerij werd gebouwd in het Westzijderveld achter het station in Zaandam (zie foto).
       Jan van de Stadt [213.1] kwam als 17-jarige in 1895 als volontair in dienst van de firma, die toen onder leiding stond van zijn oom Huybert van de Stadt [211]. Toen die zich in 1906 terugtrok als firmant, kwam de leiding in handen van genoemde Jan van de Stadt, diens broer Huybert van de Stadt [213.3] en Jacob Voogd. Onder leiding van deze drie jonge leiders vond in 1911 de verhuizing plaats naar de nieuwe locatie achter het spoor station in Zaandam. Uiteindelijk bleef Jan van de Stadt [213.1] tot 1955 in dienst van de firma, waar hij een 60-jarige arbeid verbintenis mee had.
       Na enkele opeenvolgende veranderingen vanaf 1966 wordt het bedrijf in 2017 voortgezet onder de naam Houthandel Van de Stadt b.v. , gevestigd op het industrieterrein „De Achtersluispolder” te Zaandam.

Deze tekst werd toegevoegd 23 feb 2017

Klik hier voor Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.
Jan van de Stadt, [213.1] (5/4/1878 - 8/7/1973)

[Bron: briefkaart uit 1972 van Jan van de Stadt, 213.1 (1878-1973) aan zijn zoon Huib, 213.14 (1907-1987).]

Jan van de Stadt (1878-1973) J.van de Stadt
Breelaan 47 te Bergen N.H.
Tel 02208 4297                                  26 juni, 1972.

Beste Huib,

     Aannemende dat je naar gewoonte op je verjaardag geen opwachting houd, wens ik jezelf en je gezin veel geluk met je 65e verjaardag. Dan behoor je tot de ouderen, die de staat ondersteuning [AOW] geeft en het is een gelukkige omstandigheid dat die financieele steun wel welkom is, omdat je er zoveel jaren voor betaald hebt en nu de oogst binnen haalt. Je bent nu No.4 van mijn kinderen die de 65 bereikt heeft.
     Frank is zeker wel geslaagd voor zijn boekhandelaars diploma en zal wel een plaatsje vinden, neem ik aan. Goede jonge mensen worden bijna overal graag aangenomen.
     Mij gaat het goed en ik ben zeer tevreden. Heb zelfs geen drank nodig om de ontlasting te regelen. Het gaat zeker wel goed in Haaksbergen? Maar wanneer zou er eens een jongeman van de Stadt als mijn achterkleinzoon komen. Merkwaardig, zelf 5 zoons hebben en in het 4e geslacht nog geen enkele van onze naam.
     Met Jo had ik afgesproken over een cadeau voor de jongste geborene en daarom sluit ik 2 BB fl 25,= van bekende nummers hierbij in.

Vriendelijke groeten aan je allen                                  Van Vader

bijlage

[Toen Jan van de Stadt (1878-1973) op 95-jarige leeftijd overleed, had hij 6 getrouwde kinderen, 20 kleinkinderen en 35 achterkleinkinderen. Huib (1907-1987) was zijn vierde zoon.]

Deze tekst werd toegevoegd op sept 2007.

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.
Johan Herman van de Stadt, [362] (9/7/1858 - 26/4/1935)

[Tekst uit: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p289]

eerste auto      De houtzagerij „Huybert van de Stadt Cz”, werd door Huybert van de Stadt (36, zie hier boven) omstreeks 1870 begonnen met de aankoop van enkele houtzaag molens van zijn vader Cornelis. De zaak werd onder leiding van zijn zonen Johan Herman (362) en Huybert (363) tot een zaak van flinke betekenis ontwikkeld, zowel als balkenzagerij en als handelszaak in buitenlands gezaagd hout. Johan Herman was daarbij steeds de man voor het reizen. „Hij was een zeer bekwaam koopman, die het aan de nodige vrijmoedigheid niet zal hebben ontbroken.”
     Johan Herman was gedurende enige jaren kerkvoogd en in 1889 president-kerkvoogd van de Ned. Hervormde Gemeente in Zaandam. Ook was hij een enthousiast zeiler en genoot van het omstreeks 1900 opkomende automobilisme. Hij kocht ±1898 zijn eerste auto, een 2-cylinder Décauville.

Dit verhaal werd toegevoegd op 3 nov 2020.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T3.
Johan Willem van de Stadt, [121.2] (5/1/1869-6/10/1922)

Johan Willem van de Stadt (1869-1922) Johan Willem van de Stadt (1869-1922)        Hij deed eindexamen HBS in 1886. In 1890 werd hij aangesteld als employé bij de Nederlansche Handel-Maatschappij en vertrok als zodanig naar Batavia. Hij vervulde voor de NHM diverse functies in Batavia, Rangoon (Birma) en Singapore. Hij repatrieerde in 1907. In November 1911 vertrok hij naar Singapore als hoofd-administrateur van de Ned. Guttapercha Mij. (Rubber works), welke functie hij tot Maart 1920 bekleedde, waarna hij repatrieerde.
       Over zijn tijd in Singapore ontvingen wij personeels gegevens uit NHM boeken en verdere informatie van de heer Andrew Baartscheer, die als President van de Hollanse Club Singapore historisch onderzoek doet naar het verleden van de Hollandse Club in Singapore. Johan Willem van de Stadt was president van de Hollandse Club in Singapore van 1913-1917 en in 1919.
       Na de 2e wereldoorlog, na de capitulatie van de Japanners in Singapore, is het clubleven weer opgepakt en volgens een artikel uit de Singapore Straits Times 1949, was een andere J.W. van de Stadt betrokken bij de bouw van het nieuwe clubhuis.

[Bron: Familieboek en een email van Andrew Baartscheer, mei 2008]

Deze tekst werd toegevoegd op juni 2011.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om naar stamboom T1 terug te gaan.
Jonge dames van de Stadt, en vriendinnen.
Een feest in Zaandam in 1925. De foto is waarschijnlijk van Emile Eugene Muns, destijds een bekende fotograaf in Zaandam.

[Bron: Uit de bewaard gebleven foto albums van Nel van de Stadt-Lampe (213.13e, 1909-1995), Jo van de Stadt-Houtman (213.14e, 1909-1998), Stien de Jongh-van de Stadt (221.3d3, 1908-1994) en Inja Middelhoven-van de Stadt (227.d1, 1906-1998).]
Jonge Dames, 1925.
     Identificatie:
         Staand v.l.n.r.: Anneke Dekker (of Gree Dekker), Koos Frederiks, Joca Zweighuizen [- Reigersberg], Nel Avis [- Smitt] (later particulier secretaresse van Kon. Juliana), Marie van Krieken, Truus Vis (of Truus Britsel), Hella Wildschut, Jo Houtman [- van de Stadt] (213.14e, 1909), Riek Jellema, Bets Houtman [- Gerlings] (oudere zus van Jo), Lotty Bruins [trouwde Henk Engel], Jopie Duyvis [- Veenis].
         Zittend v.l.n.r.: Ninie Attema, Inja van de Stadt (?) [- Middelhoven] (227.d1, 1906), Tonnie Minderhout, Jo Schots, Nel Lampe [- van de Stadt] (213.13e, 1909), Elly Westenberg [- Höweler], Jo Bos, Inge Oosterhuis, Stien van de Stadt [- de Jongh] (221.3d3 en 310d3.1e, 1908), Lida van der Loo.
         Op de grond: Hetty Schagen en Joop Junge.

         In de albums staan verschillende onderschriften onder deze foto:
Bij Nel van de Stadt Lampe: „De Zaansche Put.”
Bij Jo van de Stadt-Houtman: „Verjaardagsfeest Carla Muns, 1925.”
Bij Stien de Jongh-van de Stadt: „Afscheid van Anneke Attema.”
Volgens Jan Middelhoven, zoon van Inja Middelhoven-van de Stadt, is het niet zeker dat zijn moeder op deze foto staat (of zit).

Deze tekst toegevoegd op 13 dec 2011.
Terug naar andere verhalen.
5-jarig bestaan van Zaandamsche Kano-club

[Bron: Zaanlandsche Courant, 23 februari 1927 en foto verkregen van gemeentearchief Zaanstad (2017).]

Bestuur kanoclub, 1927. Tekst van het gemeentearchief:

        „Zaandam. Feestavond Zaandamse Kano Club te Zaandam. Op 11 juni 1927 bestond de club 5 jaar. De heer H. v.d. Stadt, president van de club, opende de avond. Er was een welkom voor de heer en mevrouw Bonn, zij hadden veel voor de club gedaan. Aanwezig waren de heer Schoen namens de ZZV [Zaanlandsche Zeil Vereeniging] en mevrouw Molenaar-Abbestee, zij bood een zilveren zeilscheepje aan namens de ZZV.”

        Huib van de Stadt [21314] staat 3e van rechts, en zijn jongere broer Ricus van de Stadt [21315] staat in het midden. De anderen zijn niet geidentificeerd. Ricus en Huib waren op 11 juni 1922 medeoprichters van de ZKC. Ze waren toen 12 en 14 jaar oud.

        N.B. Tegenwoordig (2017) staat ZKC voor de Zaanse Korfbal Club.

Deze tekst en foto toegevoegd op 19 nov 2017, aangevuld in okt 2021.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T2.Kofschip 1828
kofschip, 1828.

[Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p182.]

        Naast de Houtzaken dreef Huybert [2] samen met zijn jongere broer Cornelis [3] nog een zeerederij onder de firma H. & C. van de Stadt met vier schepen. Zij lieten in 1826 zelfs een nieuw kofschip bouwen van 500 ton [waarschijnlijk wordt 120 ton bedoeld; 22 m lang, 4 m breed en 2 masten]. Dat was in 23 jaar niet voorgekomen aan de Zaan. Bouwer was de door Johannes Simonsz opgerichte Maatschappij tot Scheepsbouw, een werf die overigens geen lang leven was besschoren.

        De scheepsnaam werd „De twee Gebroeders” en de eerste zeebrief werd verkregen in 1828. De foto is overgenomen uit het bovengenoemde boek, naar een schilderij van Jan Vis Jz; 90 x 63 cm, destijds in verzameling J.A.E. Verkade, Santpoort
        Dit schip komt ook voor op de gravure van J.N. Koekkoek „Doorijzing” op deze website.

Deze tekst en foto toegevoegd op 14 juni 2023

Lees meer ...
Terug naar andere verhalen.
Martina van de Stadt, [213.d3] (1880 - 1962)
Martina van de Stadt

[Bron: familieboek en verhalen van haar achternicht Marianne Alida Wognum (213.d2d1d1) ]

         Martina van de Stadt was de derde dochter van Jan van de Stadt en Barbara Martina Schiere. Zij werd dus vernoemd naar haar moeder en een nicht Stuurman werd weer naar haar vernoemd.
         Ze was getrouwd met Cornelis van Amstel (1877 - 1941), maar het huwelijk bleef kinderloos. Haar twee oudere zussen Catharina en Alida overleden in 1944 en 1930, respectievelijk, zodat zij langere tijd de enig overgebleven zus van haar broers Jan (213.1) en Huibert (213.3) was. Twee andere zussen en een derde broer (213.2) waren eerder reeds overleden binnen een jaar na hun geboorte.
         Als ze iets „super-leuk” vond gebruikte ze „enigjes” als een soort stopwoordje. Klik voor een verhaal hierover op „Lees meer ...” hier onder.
         De foto hiernaast werd genomen door hoffotograaf A. Greiner in Amsterdam.

Deze tekst werd toegevoegd in maart 2020.

Klik hier voor Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.
Maria Johanna (Miep) van de Stadt, [213.1d1] (1913 - 1986)

In memoriam uit een Zaanse krant, jan 1986:

M. De Wit- van de Stadt overleden

Miep van de Stadt Westzaan. Op 72-jarige leeftijd is zaterdag mev. M. de Wit-Van de Stadt overleden.
         De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgehad. De overledene was echtgenote van Simon de Wit, de laatste directeur van het voormalige kruideniersconcern van die naam.
         Met haar echtgenoot genoot mevr. De Wit grote bekendheid in de zeilwereld. Zij is een zuster van de bekende zeiljachtenontwerper Rikus van de Stadt. De Zaanlandsche Zeilvereniging vernoemt haar jaarlijkse wedstrijd op het IJsselmeer naar zeilschepen van de De Witten: De Tulla Race. In de jaren vijftig begeleide zij haar man, chef d'equipe van de Nederlanse zeilers, naar verschillende Olympische Spelen. De Waterkampioen publiceerde verscheidene van haar foto's over zeilen.
         Mevr. De Wit was lange tijd lid van het Nederlandse padvindstersgilde en had een groot aandeel in de aankoop en het beheer van het eiland 't Mieuwtje van Scouting Nederland in het Jisperveld. Jarenlang was zij de motor van een groep vrouwen die iedere donderdag naar het eiland roeide om het te onderhouden.

Miep van de Stadt [Onderste foto genomen bij het bezoek van Koningin Juliana aan Zaandam op 25 april 1957. Op de foto ontvangt Koningin Juliana bij terugkomst op de Piet Hein een mand met boodschappen namens de Zaandamse ondernemers uit handen van Miep de Wit-van de Stadt; links staat burgemeester Thomassen van Zaandam.]

Deze tekst werd toegevoegd in september 2019.

Klik hier voor Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.Adriaan Cornelis Nicolaas (Nico) van de Stadt, [325.1] (20/7/1878 - 23/5/1959)

[Bron: Nico van de Stadt, 325.112, november 2012.]

Nico familie.

        Foto van de familie van Nico van de Stadt, omstreeks 1934 in Malang.
Zittend van links naar rechts: Jan Willem van de Stadt (141.1), Jeanne Marie Evenepoel (325.1e) met kleinzoon Robert Ellis (141.11) op schoot en Nico van de Stadt (325.1).
Staand van links naar rechts Henri Francois van de Stadt (325.12), Jeanne van de Stadt (325.1d1) en zittend helemaal rechts Gerrit Pieter van de Stadt (325.11).
        Nico van de Stadt was aanwezig bij diverse familie dagen. Op de foto's van die dagen in de jaren 1950, 1951 en 1954 staat hij als nummers 20, 10 en 7.
        Klik voor het levensverhaal van Nico op Lees meer ....

Deze tekst en foto werden toegevoegd op 30 dec 2012.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3Nicolaas Engel van de Stadt, [227.2] (1892-1978)

[Bronnen: Tekst en foto uit: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p222
en een artikel van Ruud Meijns op internet www.historisch-zaandam.nl/cricket-club-albion
en een bewaard gebleven notitie boekje.]
cricket club

        Nicolaas Engel werd geboren op 27 Augustus 1892 te Zaandam als tweede zoon van Willem van de Stadt en Maria Christina van Heijningen. Hij en zijn oudere broer Willem en jongere broer Eelco waren enthousiaste leden van de Zaandamsche Cricket Club Albion, opgericht in 1885. Rechts staat het logo van de cricket club zoals dat gebruikt werd bij het jubileum van 1925.
        In 1910 werd het 25 jarig jubileum van de club met een Revue gevierd. De toen voorgelezen tekst is bewaard gebleven en geeft een goed beeld van een feest, zoals dat in die jaren, vlak voor de eerste wereldoorlog (1914-1918), werd gevierd. De tekst werd destijds voorgedragen door een zekere J.M. van Heijningen en Nicolaas Engel, die toen 18 jaar oud was.

Deze tekst en foto werden toegevoegd op 14 februari 2022.

Lees meer over de revue uit 1910.

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2Onbekende van de Stadt, omstreeks 1664.

       Buitgemaakte brieven uit Nederlandse schepen.

     Ruim duizend 17e- en 18e-eeuwse Nederlandse brieven uit gekaapte schepen zijn nu online beschikbaar. De brieven zijn een goudmijn voor onderzoekers die het taalgebruik van de gewone man en vrouw uit die tijd willen bestuderen, want meestal zijn bewaard gebleven, historische teksten afkomstig van geletterden uit de hoogste laag van de samenleving, die schreven volgens gangbare taalconventies. Deze brieven zijn echter afkomstig van gewone personen en bevatten talloze spellingen, woorden en zinsconstructies die nauw aansluiten bij het mondelinge en alledaagse taalgebruik van toen.

     De originele brieven liggen in Britse archieven en zijn afkomstig uit Nederlandse schepen die gekaapt werden tijdens de vele oorlogen tussen Engeland en de Republiek. De brieven zijn toegankelijk via de website: brievenalsbuit.inl.nl.

     Zo is er een brief van Cornelis Jansz Waard uit Noord-Holland aan zijn goede vriend „Cornelis van de Stadt”, stuurman op het schip de Hoop, aangaande een zak veren. Hoe deze van de Stadt in de stamboom past is ons niet duidelijk. Daarom hebben wij hem omschreven als een „onbekende van de Stadt”.

    [Bron: emails van Dick van de Stadt, 3101.22, sept. 2013]

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Familiewapen 1950.
Oorsprong van de naam van de Stadt


         Over de oorsprong van de naam van de familie van de Stadt staat in het boek „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht„ uitg. Stols, op blz. 10:

         Het is wel aan te nemen, hoewel niet bewezen, dat de geslachtsnaam VAN DE STADT afkomstig is van hun vermoedelijke plaats van herkomst Nauwerna bij Westzaan. Nauwerna werd vroeger veelal aangeduid met „de Stadt”. Van een stuk land, dat 30 Januari 1657 te Westzaan geveild werd, staat: „een stuk land genaamd Jonge Pieters Venn, leggende bij de Stadt”. En in „De Zaansche Volkstaal” van Dr. G. J. Boekenoogen, p. 988, staat:
„Claes Dirksz. wonende op de Stadt in de banne Assendelft (ao 1618)”

Deze tekst toegevoegd: 6 april 2020.

Terug naar andere verhalen
Klik hier om terug te gaan naar de home pagina.

Peter Adriaan van de Stadt,
    [121.3] (9/3/1876 - 20/3/1940)


[Tekst en foto uit: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p165.]

Peter Adriaan          Peter Adriaan van de Stadt deed in 1892 eindexamen H.B.S. en werd in dat zelfde jaar als No.1 geplaatst bij de opleiding tot ambtenaar voor Chinese Zaken aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij in 1895, 19 jaar oud, het einddiploma verwierf. Hij vervulde diverse functies in Gouvernementsdienst in Ned. Indië, ondermeer als adviseur voor Japanse zaken, en was enige tijd generaal-agent bij de Billiton maatschappij. In 1932, toen zijn gouvernements functie wegens bezuiniging werd opgeheven, ging hij met pensioen.
         Hij stelde zowel een Chinees als een Japans woordenboek samen. Voorts maakte hij studie van het Russisch en het Sanskriet. Hij werd meerdere malen onderscheiden. In 1910 werd hij officier in de orde van Oranje-Nassau. In 1925 verkreeg hij de orde van de Rijzende Zon, in 1928 die van het Legioen van Eer.     

Deze tekst werd toegevoegd op 22 juli 2021.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar de stamboom T1.
Petrus 2 kinderen Petrus van de Stadt (1693-1757), T5

         Petrus van de Stadt gebruikte ook wel de achternaam Laville. Hij was van beroep mandenmaker, maar verder is er niet zo veel van hem bekend. Wie zijn ouders waren is niet bekend en van zijn doop, noch van zijn huwelijks data is iets gevonden. Wel lijkt zeker dat hij de stamvader is van tak T5.
        Uit de doop acten van zijn kinderen weten we dat hij getrouwd was met Susanna Geraers (of Hirom) in, of vóór 1738 en dat zij in Steenbergen (Noord-Brabant) zijn gaan wonen, waar hun zonen Joannes en Adrianus werden geboren. Deze Joannes is vermoedelijk zeer jong gestorven. Later hertrouwde Petrus met Susanna Giroms en zij kregen 3 zonen: Joannes, Petrus en Dominicus.
         De doopacten van de oudste Joannes en de jonge Petrus (zie de foto rechts) berustten in 1957 in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's Hertogenbosch. De teksten staan in het latijn en zeggen dat zij werden gedoopt op 7 november 1738 en 3 maart 1745.

         Over Petrus (Pieter) van de Stadt komen verklaringen voor betreffende zijn gedrag in de recognitiën en contracten van Steenbergen uit de jaren 1732-1747.

Deze tekst toegevoegd: 17 okt 2020.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen
Klik hier om terug te gaan naar de home pagina of
hier om te gaan naar stamboom T5

     wijglas voorkant wijglas achter Pieter Jansz. van de Stadt, IVb12 , (1746-?), T0

     [Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p67.]

              Pieter van de Stadt woonde van 1782 tot 1789 in Amsterdam aan de Buitenkant of Ygracht (tegenwoordig Prins Hendrikkade tegenover het scheepvaartmuseum). Aan deze gracht woonden toen vele kooplieden, reders en schippers, die daar destijds van uit hun huizen direct de schepen en bevrachtingen zagen die zich vanuit het IJ verspreidden over de hele wereld.
             Pieter woonde in een huis „daar de Safierberg in de gevel staat” (gevelsteen). Hij werkte in de „houtnegotie” en liet in 1783 een sierglas graveren bij de glasgraveur Jacob Sang met een gedicht. De tekst is duidelijk te lezen door naar Lees meer te gaan.

Deze tekst toegevoegd: sept 2023.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen
Klik hier om terug te gaan naar de home pagina of
hier om te gaan naar stamboom T0
     Wapen van Pieter Pieter Jansz. van de Stadt, IVb12 , (1746-?), T0

     [Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p64.]

         „Na zijn huwelijk in 1767 met de Amsterdamse Margaretha Goudswaard werd Pieter opgenomen in het bedrijf voor houtkoperij en mastenmakerij van zijn schoonvader. Hij ging wonen in Amsterdam, waar hij in 1782 een huis en erf koopt op de Buitenkant of Ygracht (Prins Hendrikkade) met als een der bekoringen het [toen nog] vrije uitzicht op het Y.
         Pieter is sergeant van de schutterij van Wijk 15 te Amsterdam geweest. Van de plattegrond van Wijk 15 van 1779/1780 bestaat een prent met daarop het wapen van „D'Heer Pieter Jansz van de Stadt, 3e sergeant”, dat aldus beschreven moet worden: Gedeeld 1. de Friese adelaar, 2. in rood een gouden kruisboog.”
        [De plattegrond van Wijk 15 is zo geörienteerd dat Noord naar beneden en een beetje naar rechts wijst. Het woord Pieter staat in de prent op de plek waar tegenwoordig de Nieuwmarkt bij het begin van de Kloveniersburgwal zich bevindt. De straat, die onder de Zuiderkerk langs schuin naar links boven gaat, is de Sint Antonies Breestraat.]

Deze tekst toegevoegd: sept 2023.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen
Klik hier om terug te gaan naar de home pagina of
hier om te gaan naar stamboom T0
Polyfoto’s
Joke van de Stadt, 213.14d1

       Op een polyfoto staan vele afdrukken van verschillende foto’s. Ze werden gemaakt met de Polycamera die Kodak in 1933 ontwikkelde. Deze had één lens die tot wel 48 verschillende foto's op één glasplaaat maakte, die bij elkaar als één foto werden afgedrukt. Rond 1939 waren er in London wel 20 fotostudio’s die speciaal polyfoto’s maakten om mee te geven aan militairen die naar het front gingen.
       De familie van Huib en Jo van de Stadt-Houtman, 213.14, liet dit soort foto’s waarschijnlijk maken door de destijds bekende portretfotograaf Emile Eugène Gustave Muns [24/10/1878 - 22/10/1964], die woonde en werkte aan de Westzijde 53 (later hernummerd tot 79) te Zaandam in het huis „Nitras Argenti” [zilvernitraat].
       Op deze voorbeeld-foto uit ± 1941 staat Joke van de Stadt, 213.14d1, waarbij de fotograaf bij een vaste verlichting en achtergrond verschil in stemming, gevoel en emotie probeert vast te leggen. Het is dus niet een collectie van identieke foto’s, zoals bij moderne pasfoto's.
       Andere poly foto's vind je hier:
       Huib van de Stadt
       Jo van de Stadt-Houtman
       Joke van de Stadt
       JanHuib en        Herman van de Stadt (tweelingen)
       Nel van de Stadt

Deze tekst werd toegevoegd op 21 juli 2019.

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om te gaan naar stamboom T23.
Ericus Gerardus (Ricus) van de Stadt, [213.15] (4/2/1910-7/9/1999)

        JACHTBOUWER RICUS VAN DE STADT

[Bron: Miep Havik-van de Stadt, mei 2007: Artikel geschreven door Ricus voor het blad Stoom.]

Foto van Ricus van de Stadt.          Als vijfde zoon van Jan van de Stadt (1878-1973) werd hij geboren op 4 februari 1910 te Zaandam.
Hij vertelt:

         Mijn vader was directeur van E.van de Stadt en Zoonen, een in Zaandam in 1805 opgerichte en gevestigde houthandel, welke eerst met 3 windmolens op het eiland in de Voorzaan werkte en in 1910 achter het station Zaandam een met stoom aangedreven houtzagerij bouwde.
         Na enkele jaren op het Zaanlands Lyceum en de Handelsschool op het Raam-plein in Amsterdam, werd ik in 1928 toegelaten tot de afdeling Scheepsbouw van de M.T.S. te Haarlem.

Dit verhaal werd toegevoegd op 19 juli 2008.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.
Robert Theodoor van de Stadt, [461.42] (16/4/1937)

[Bron: Windbrief, kwartaalblad van Vereniging De Zaansche Molen, maart 2010]

Foto van Rob van de Stadt.        De avontuurlijke Zaankanter Robert van de Stadt woont al sinds 1955 in Australië. Bij aankomst in Australië ontmoette hij destijds zijn oom Gerrit, die al 5 jaar eerder met zijn gezin naar het land van de „wide open spaces”en het avontuur was vertrokken. De reis aan boord van de Johan van Oldenbarneveldt had 5 weken geduurd en na aankomst in Sydney was zijn eerste job hulpje op een farm, waar in 2 weken tijd 10.000 schapen geschoren moesten worden. Na deze ervaring bedacht Rob dat dit met zijn Mulo-opleiding niet zijn toekomst kon zijn en begon hij aan een avondstudie accountancy. Hij rondde die in 6 jaar af met enkele onderbrekingen, zoals een verblijf in Londen waar hij zijn vrouw ontmoette en trouwde.

Dit verhaal werd toegevoegd op 19 juli 2008.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T4.
Schipbreukelingen in Noorwegen.

       Duitse landverhuizers op Zaans schip.


[Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p. 123 en
een artikel van Johs. Harterink, uit Zaans Erfgoed, opgestuurd door Rene van de Stadt, 451.12.
Afbeelding van de Stichting Maritiem-Historische Databank, ident. 12288]


Een voorbeeld van een pinkschip zoals de Zeeploeg van Engel van de Stadt.      In de herfst van 1817 werd Bergen in Noorwegen geconfronteerd met een bijzondere gebeurtenis die deze stad ruim een jaar lang zou bezighouden. Op donderdag 25 september van dat jaar ging het Zaanse pinkschip de Zeeploeg van reder Engel van de Stadt [1746-1819] zwaar gehavend door een storm voor anker bij Herdla, iets ten noordwesten van Bergen. Het schip had 560 landverhuizers uit Württemberg aan boord, op weg naar Philadelphia.

Deze tekst werd toegevoegd: 14 juli 2009.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Simon de Wit, [213.1d1e] (24/8/1912 - 3/3/1976)

Simon de Wit was getrouwd met Maria Johanna (Miep) van de Stadt. Het volgende bericht is een In Memoriam uit een krant van 6 maart 1976.
[Bron: Archief van Stien de Jongh-van de Stadt.]


Simon de Wit      Zaandam - Op 63-jarige leeftijd is na een langdurige ziekte in Amsterdam overleden de heer Simon de Wit, die in Westzaan woonde. Hij maakte tot 1964 deel uit van de directie van het toen nog zelfstandige grootwinkelbedrijf Simon de Wit N.V. in Zaandam.
     Wijlen de heer De Wit genoot zeer grote bekendheid in sportkringen. In 1936 maakte hij deel uit van de roeiploeg „vier met stuurman”, die op de Olympische Spelen in Berlijn als vierde eindigde.
     In 1937 werd met deze ploeg een tweede plaats bereikt op de Europese kampioenschappen. Ook als zeiler behaalde de heer De Wit succes, voornamelijk op internationale zeezeilwedstrijden. In 1952 was hij chef d'equipe van de Olympische zeilploeg in Helsinki en in 1960 bekleedde hij dezelfde functie bij de Olympische Spelen in Italië. In 1964 was hij chef de mission van de gehele ploeg op de Olympische Spelen in Japan.
     Wijlen de heer De Wit vervulde ook vele jaren bestuursfuncties in het Nederland Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie.

Simon de Wit      [Rechter foto genomen bij het bezoek van Koningin Juliana aan Zaandam op 25 april 1957: Simon de Wit ontvangt een handkus van koningin Juliana. Hij stelde zich aan haar voor als „De Kruidenier”. ]

Deze tekst werd toegevoegd in september 2019.

Klik hier voor Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.
Stien de Jongh - van de Stadt, [221.3d3] (23/1/1908 - 12/4/1994)

         „Een laagje ijs over de dekens.”

[Bron: „De Gelderlander”, zaterdag 28 maart 1987.]

krantenfoto Stien v.r.n.l.: Stien en Ricus en Lies, Enkhuizen, 1986
     In de zomer van 1986 vroeg een dochter van mevrouw Stien de Jongh - van de Stadt (78) haar of zij mee op reis ging naar het buitenland. „Liever niet,” zei ze. „Maar weet je wat ik wel wil? Nog één keer naar het Openluchtmuseum, om naar mijn geboorte-huis te kijken”.
    Het werd de tweede maal in haar leven, dat zij aan de Arnhemse Zaanstreek stond.

     Rechter foto: v.r.n.l.: Stien en Ricus en Lies, familiedag te Enkhuizen, 1986

Deze tekst werd toegevoegd op 5 okt 2008.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.
Telefoonboek uit 1913. (vlak voor het uitbreken van de 1e wereldoorlog)

De bladzijde met een S uit het telefoonboek van 1913, eerste gedrukte exemplaar, blz. 737, Zaandam.

385 Roem, Fa.Wed. J., Leverancier v. Drinkwater voor Scheepsgebruik, Schuitenverhuurder, Hoogendijk 105a.
496 R. K. Volksbond, Huisvesting voor Belg. vluchtelingen, Oostzijde 35.
120 Schoen & Zn., Pieter, Verffabriek., kantoor Oostzijde 44 (8-6).
269 Schwarz, Leopold, Dir. N. V. Polak & Schwarz's Essencefabr. Westzijde 57.
193 Secretaris-Penningmeester Burgerl. Armbestuur, Kantoor Tuinstr.
  89 Societeit „Trouw aan verbintenissen”, Nicolaasstr.
290 Stadlander & Middelhoven, Fa. Wed., Houthandel, Oostzijde, (kant. 9-12.30; 1.30-6)
  47 Idem, Zagerij en werf.
171 Stadt & Zoonen, E. v. d., Stoomhoutzagerij „de Engel”, Westzijderveld t.o. Spoorwegstation.
170 Stadt & Zoonen, Engel v. d., Handel in houtwaren, Stoomhout Zagerij. Kant. Westzijde 146.
172 Stadt Jansz., H. v. d., fa. Engel v. d. Stadt & Zoonen, Westzijde 11.    [213.3]
  62 Stadt Cornszn., Fa, Huijbert v. d., Stoomhoutzagerij „Morgenster” [363].
219 Idem, Hoofdkantoor, Zuiddijk 7.
479 Stadt Jr., Huijbert v. d., Houtkooper, Oostzijde 53.    [363]
304 Stadt Ezn., Jan v. d., Comm. In hout, Stationsstr. 45b.    [226]
140 Stadt Jr., J. v. d., fa. E. v. d. Stadt & Zoonen, Westzijde 146.    [213.1]
  56 Stadt, Dr. E. v. d., Westzijde 55. [221.1] (Engel van de Stadt, zijn vrouw en zijn ouders woonden op één adres).
  56 Stadt Ezn., K. v.d., Westzijde 55.    [221]
  70 Stadt-Schiere, Mevr. v. d., Westzijde 128.    [213e]
387 Stapel & Zwikker, Huis-, decoratie- en rijtuigschilders, Parkstr. 60.
430 Station H. IJ. S. M. [Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij], Bestel- en vrachtgoederenkant.
445 Steemeijer, C., in Rijwielen, Auto's, enz., Oostzijde 28b.
300 Steenkolenhandel, N. V. Zaanl., v.h. J. C. Keg Czn., Terrein Zwarte Paadje, (6-12; 1-6).
486 Sterel & Wechgelaar, Electrotechn. Install. bur., Oostzijde 27.
117 Stoomolieslagerij „Wilhelmina”, eigenaar J. Huijsman Wzn., Zaandijk.
130 Stuurman, A., Stoomdr., Bur., „Zaanlandsche Courant”, Boekhandel Westzijde 37.
214 Verkade, J. Anton E., Dir. E. G. Verkade & Zn. en Verkade & Co., Ooievaarstr. 66.
217 Verkade, Arnold H, Dir. Verkade & Co., en E. G. Verkade & Zn., Westzijde 87.
  31 Verkade & Zn, N. V. Waxinelichtfabr., der fa. E. G., Westzijde 192. (Kant. 8.30-12.30, 2-6), Zaterdags v. 8.30-1).
311 Verkade & Comp., N. V. Bakkerij „De Ruyter”, der fa., Westzijde 92 (Kant. 8.30-12.30, 2-6, Zaterdags 8.30 -1).

[Tussen rechthoekige haken zijn de stamboom nummers van enkele van de Stadten toegevoegd.]

Deze tekst werd toegevoegd op 5 april 2014.

Terug naar andere verhalen.
Geertruida Diederika (Truus) van de Stadt, [363.1d2] (16/4/1928 - 2011)

[Bron: Uit het familieplakboek van Stien de Jongh - van de Stadt; kranteknipsel uit „STEMMEN VAN EIGEN ERF”, juni 1964.]

Truus van de Stadt (1928)                 Timmervrouw

      Het centrum voor vakopleiding uit Bergen op Zoom waar volwassenen worden opgeleid voor een ambachtelijk beroep - meestentijds in de bouw- of de metaalsector -, heeft een landelijke primeur.
      Sedert enige maanden volgt daar een vrouwelijke cursist, mej. Truus van de Stadt uit Haamstede, een opleiding in het timmervak. Na voltooiing van de opleiding is zij voornemens zich in de praktijk een broodwinning als „timmer-vrouw” te zoeken.
      Mej. Van de Stadt is een jonge Zeeuwse vrouw, die vroeger een pension in Haamstede hield. Daar was ze al gewend, allerlei karweitjes in huis zelf op te knappen. Dankzij haar middelbare opleiding heeft zij met de theorie volstrekt geen moeite. Haar praktijk-prestaties mogen ook best worden gezien.

[Bron van de volgende tekst: email van Huib van de Stadt, 363.111, dec 2013]
     Tot op haar 83e heeft Truus van de Stadt zeilboten verhuurd vanuit Brouwershaven aan de Grevelingen. Ze onderhield die boten zelf.

Deze tekst werd toegevoegd: 16 maart 2014

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T3.
Vrouwelijke leden van het geslacht van de Stadt.

De houthandel speelde een voorname rol.

volkspark [Bron: Dagblad voor de Zaanstreek „De Typhoon” van Vrijdag 31 November 1951,
bij de publicatie van het boek „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951.]


     Het mag welhaast vanzelfsprekend worden genoemd, dat de vrouwelijke leden uit het geslacht Van de Stadt in de echt traden met bekende fabrikanten, onder wie vele houthandelaren. Zo bijv. Neeltje van de Stadt [2d4, 2/1/1828 - 10/9/1894, p.189], die 25 Juli 1849 trouwde met Cornelis Corver van Wessem. Voor zijn tijd deed deze grote houtzaken. Hij was zeer welgesteld. Dit bleek bij zijn 40-jarig huwelijk in 1889, toen hij een stuk grond schonk aan de gemeente Zaandam en er een park liet aanleggen, thans bekend onder de naam „Volkspark”.

Deze tekst toegevoegd: 12 juli 2009.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen
Willem (Willy of Willem II) van de Stadt, [ 227.1] (19/6/1890 - 13/6/1959)

[Bron: „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951, p. 221.]

Willy van de Stadt         Willem werd geboren in Zaandam, waar hij zijn schooljaren doorbracht. Hij was een groot liefhebber van sport. Na in 1908 het eind-examen van de H.B.S. te Zaandam met 5-jarige cursus met goed gevolg te hebben afgelegd, besloot hij zijn fortuin in Indië te zoeken.
        Hij trad op 20-jarige leeftijd de 15e Augustus 1910 in dienst der Nederlandsche Handel-Maatschappij (N.H.M.) te Amsterdam en vertrok op 28 September 1911 per s.s. „Oranje” naar Indië, waar hij te Batavia geplaatst werd.
        Voor zijn werkzaamheden voor de N.H.M. bezocht hij ondermeer Surabaia, Medan, Kota-Radja, Rangoon, Shanghai, de Straits Settlements, Burma en Brits-Indië. In de oorlog was hij in Londen om als Managing Director van de Netherlands Trading Society (East) Ltd. de belangen van de N.H.M. te behartigen.

        Willem van de Stadt werd op 4 December 1946 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau in verband met zijn werkzaamheden te Londen voor de „Nederlandsche Zaak” in de oorlogsjaren.

Deze tekst toegevoegd: 9 sept 2008.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen.
Klik hier om terug te gaan naar stamboom T2.
Veel gebruikte voornamen in de familie van de Stadt

         In het naam register is na te gaan dat de meest gebruikte voornaam Jan is. Die komt 10 keer voor in zijn enkelvoudige vorm en 16 keer in combinatie met andere voornamen, waarvan Jan Huybert, of Jan Huyb het meest gebruikt wordt.

         Een goede tweede is de naam Huybert, die ook 10 keer voorkomt en in combinatie met andere namen 15 keer, als we tenminste de andere spellingen Huibert en Huibertus meetellen.

         Van de voornaam Klaas, die in totaal 15 keer voorkomt, valt te melden dat er 5 neven Klaas waren van dezelfde grootvader: 421 (1861-1938), 431 (1869-?) , 451 (1890-1934), 461 (1872-1919), 471 (1875-1972),
maar dat deze grootvader, die zelf Klaas heette, geen van zijn zonen zo had genoemd.

Deze tekst toegevoegd: 21 aug 2017.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen
Klik hier om terug te gaan naar de home pagina.Familiewapen in kleur, 1913. Familiewapen 1950.          Familie wapens

         Het wapen linksboven komt uit een prototype versie uit ongeveer 1913 van het boek „Engel van de Stadt, zijn voor- en nageslacht” uitg. Stols, 1951.

         Het wapen linksonder werd verkregen via het Centraal bureau voor Genealogie: In het tijdschrift „Nederland's Patriciaat”, 19e jaargang, blz 215, 1930, staat onder het hoofdstuk VAN DE STADT een klein wapen met de volgende tekst:
Wapen: in zilver een rode gekanteelde stadsmuur, met geopende poort en valdeur, rechts en links van de poort een raamvormige opening, de muur gedekt door drie spitse blauwe daken elk getopt met een naar rechts waaiende rode vlag, alles op groene grond. klein wapen. Helmteken: een zilverroode vlucht. Dekkleden: zilver en rood.

         Het wapen rechts wordt gebruikt in het reeds boven genoemde familieboek.


Deze tekst toegevoegd: 28 juli 2017.

Lees meer ...

Terug naar andere verhalen
Klik hier om terug te gaan naar de home pagina.         Zegelringen met familiewapen
Annet. Annamarie. Jean.

         Voor de familie zijn zegelringen gemaakt met heel verschillende afbeeldingen van het familiewapen. De linker foto is van een ring die in Parijs werd gemaakt en in België wordt gebruikt. De middelste is in Zuid-Afrika en de meest rechtse in Nederland.Deze tekst toegevoegd: april 2024.

Terug naar andere verhalen
Klik hier om terug te gaan naar de home pagina.
|| home ||

Verhalen voor het laatst bijgewerkt in juli 2024